Infobrev mars 2024

Årsstämman

Datum för Ridhästens årsstämma är torsdag den 30 maj. Vi kan liksom förra år hålla stämman i Mikaelskolans matsal. Kallelsen kommer att delas ut senast två veckor innan mötet.

Valberedningen

Valberedningsarbetet har inletts och kontaktpersoner i radhusen har nu i uppgift att ta fram förslag till intern revisor och styrelsemedlemmar inför årsmötet torsdagen den 30 maj. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen går det självklart bra att själv höra av dig till aktuell kontaktperson. Listan med kontaktpersoner finns på hemsidan https://ridhasten.se/styrelsen/.
Sammankallande för valberedningen i år är kontaktperson i längan 121-128.
Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att engagera sig i styrelsen så skicka gärna en fråga till info@ridhasten.se.

Vårens områdesdag

Vi planerar årets första områdesdag till lördag den 4 maj. Vi hoppas kunna bjuda på något kul till alla på områdesdagen med anledning av att föreningen har jubileumsår. Till detta behöver vi även hjälp av några boenden på eftermiddagen, anmäl dig till styrelsen om du kan hjälpa till. Kolla även Facebooksidan där vi lägger ut mer information när dagen närmar sig!

Till själva arbetet på områdesdagen kommer vi att behöva ett gäng händiga personer till att byta nummerskyltar på parkeringsplatserna m.m. Som vanligt gör vi även fint i rabatter och lekplatser. Vi kommer att inleda dagen med en gemensam samling kl. 10 vid Timotejvägen nr 15 och då går vi igenom arbetslistan. Alla boende i föreningen (radhus och lägenhet) bjuds in att delta på denna gemensamma fixardag för området!

Sandupptagning

Nu börjar det bli dags för sandupptagningen! Crafttech kommer att påbörja detta hos oss onsdag den 27 mars. Har du parkeringsplats ska du sopa ut gruset från din parkeringsplats ut mot vägen senast dagen innan. Om möjligt flytta på bilen under dagen.

Information efter spolning av stuprörsledningar

Under 2023 så har vi haft ett företag som har spolat dagvattenrör i anslutning till radhusens stuprör. Det upptäcktes två läckor i rör under jorden som kommer att åtgärdas genom relining när vädret tillåter detta.

Belysningsprojekt i garaget

Nu har turen kommit till garaget för att byta ut belysningsarmaturer. Arbetet påbörjas inom de närmaste veckorna och utförs av Sandströms.

Belysningsfel gångvägar

Som man kanske har sett så funkar inte en del belysning i området. Det berör stolpar längs med längan 25-32, upp längs med mittgången förbi lekplatserna och lilla bollplanen samt belysningen längs med länga 82-88. Det beror med stor sannolikhet på ett eller flera kabelbrott i marken. Ett område för möjligt brott är lokaliserat till baksidan av nr 14/gångvägen utanför nr 25. Åtgärd kommer att innebära grävarbete och asfaltering. Det kommer att ta tid innan detta kan utföras. Det är väldigt mörkt på dessa sträckor utan belysning. Var försiktig/kör ytterst långsamt när det är mörkt ute! Tänk också på att själv synas för andra när man går där i mörkret.

Skador på föreningens egendom

Om olyckan är framme och man orsakar en skada på föreningens egendom, till exempel garageporten, då ska man anmäla detta direkt till styrelsen. Kontaktinformation finns i garaget och på hemsidan. Du ska även anmäla till ditt försäkringsbolag och meddela försäkringsuppgifterna till styrelsen. Att inte anmäla en skada betyder stora kostnader för föreningen och kommer att märkas på avgiften.

Sommarjobb

Tyvärr så har Sollentuna kommun beslutat att inte längre betala halva lönen till företag/föreningar som erbjuder sommarjobb till ungdomar. Vi har ännu inte tagit beslut om föreningen kan erbjuda sommarjobb till några ungdomar. Information om detta kommer i senare infobrev.

Glad påsk hälsar

Ridhästens styrelse