Infobrev angående brevlådorna för radhusen

Vårt ärende för att lägga in postboxarna i anläggningsbeslutet så att föreningen kan upprätta brevlådesamlingar har nu påbörjats hos Lantmäteriet.

Kontakt vid frågor

Handläggaren på Lantmäteriet ber att man endast kontaktar Ridhästens styrelse vid frågor om hantering av ärendet. Styrelsen stämmer av med Lantmäteriet vid behov. Varje gång kontakt tas med Lantmäteriet tillför det kostnader som Radhusens del i samfällighetsföreningen GA:1 får betala för. Det är därför viktigt att frågor om ärendet ställs till styrelsen på info@ridhasten.se och inte direkt till Lantmäteriet.

Placering av brevlådorna

Vid extrastämman i november 2022 presenterades en plan på brevlådesamlingar på tre olika ställen. Vid närmare inspektion så funkar inte placeringen för två av de föreslagna platserna. Delvis på grund av närheten till ledningar och rör under markytan, delvis närheten till bostadshus och delvis på grund av svårigheter vid underhåll såsom snöröjning. Planen har nu ändrats och ansökan gäller att sätta upp brevlådesamling för alla radhus på endast en central plats och det kommer att vara bredvid basketplanen. Detta har godkänts av styrelsen för BRF Hagen och Postnord. En gemensam placering är dessutom billigare att upprätta och underhålla och platsen är bättre tillgänglig för till exempel funktionshindrade personer.

Kommande sammanträde

Nästa steg i processen är att Lantmäteriet kommer att skicka en kallelse för ett sammanträde angående ändringen av anläggningsbeslutet. Vi har förväntningar att detta sker nu på vårkanten. Håll utkik i posten/infobrev från föreningen!

Med vänlig hälsning

Ridhästens styrelse