Infobrev april

Prenumerera på styrelsens infobrev

Det är nu möjligt att få styrelsens infobrev och nyheter elektroniskt. Styrelsen önskar därför att varje hushåll prenumererar på infobrevet då detta underlättar styrelsens arbete, till exempel när information behöver gå ut snabbt eller nå så många som möjligt. Gå in på föreningens hemsida www.ridhasten.se och Prenumerera på nyheter. Du får direkt ett e-mejl där du ska bekräfta din e-postadress.

Ändring av områdesdagen!

Styrelsen har beslutat att vi inte ska ha en gemensam samling eller gemensamma arbetsinsatser på områdesdagen med tanke på coronapandemin.

Två containrar för trädgårdsavfall kommer ändå att finnas på plats under helgen 18-19 april där man kan slänga trädgårdsavfall (kvistar och grönt men ej jord, sand eller stenar). Vi hoppas ändå att varje länga kollar över sina rabatter och rensar ogräs, men följ de föreskrifterna som Folkhälsomyndigheten har gått ut med.

Den tänkta planen för områdesdagen finns på insidan av dörren i redskapsförrådet och på anslagstavlan vid styrelserummet på nr 14. Styrelsen avråder däremot arbete i grupp eller nära varandra.

Underhåll av grönområden och rabatter

De kommande åren fortsätter vår entreprenör Crafttech AB att beskära buskar i hela området. Dessa ska alltså inte klippas ner av boenden. Dock förutsätter vårt skötselavtal även insatser av de boende. Man kan hjälpa till genom att hålla rabatter fria från ogräs. Även gröna växter och perenner ska skötas om av medlemmarna, t ex genom att klippa bort fjolårets blommor. Man ska även hålla rent längs med tomtgränsen ut med gatan genom att ta bort ogräs och klippa häckar. Tomtägaren ska beskära häckar på tomtgränsen och träd och växtlighet nära fasader och tak då dessa kan orsaka skador på hängrännor och tak. Vid behov finns trädgårdsredskap att låna i redskapsförrådet. Man kan låna nyckel hos kontaktpersonen i längan. 

Byte av kontaktperson

I samband med vårens områdesdag brukar man byta kontaktperson i längan. Kontaktpersonen förvarar nyckeln till redskapsförrådet, där man kan hämta matavfallspåsar och låna redskap. Vid byte av kontaktperson fyll i blanketten som finns på hemsidan och/eller i redskapsförrådet och lämna in den till styrelsen.

Rensning av radhusens hängrännor

Mellan 13 och 22 april kommer LA Takvård tillbaka och ska utföra rensning av hängrännor och borttagning av mossa på radhusens tak. Det är bra om boenden kan flytta på utemöbler och andra föremål som kan komma att bli smutsiga. 

TIDSPLAN

13-14 april: längorna längst upp Timotejvägen 105 – 136
15-16 april: Timotejvägen 73 – 104
17, 20 april: Timotejvägen 41 – 72
21-22 april: Timotejvägen 17- 40

Kassör sökes

Valberedningen söker fortfarande någon som kan och vill ta sig an kassörsrollen i föreningen. Har du tidigare erfarenhet eller ett intresse i ekonomi så söker styrelsen dig! Har man frågor om just denna roll kan man höra av sig till styrelsen och nuvarande kassör Oscar. Valberedningen ska utföras av kontaktpersonen i längorna och den som är sammankallade i år är Andreas på nr 96.

Kan årsstämman hållas med hänsyn till coronavirus?

Villaägarna rekommenderar i detta läge att skjuta på årsstämman såvida stämman inte kan hållas på distans. Styrelsen undersöker konsekvenserna och vad som är möjligt. Det kan bli en ändring av genomförandet med vissa åtgärdar eller ändring av datum. Var god håll er uppdaterade via hemsidan och nyhetsbrev!

Med vänliga hälsningar,
Ridhästens styrelse