Infobrev mars

Förnyad hemsida

Inom kort kommer en ny version av föreningens hemsida att tas i bruk. Håll utkik efter den nya hemsidan! Adressen är densamma www.ridhasten.se.

En ny funktion på hemsidan är att man kan prenumerera på nyheter från styrelsen som då skickas ut till angiven e-postadress. Styrelsen hoppas att man ansluter sig, såväl radhusägarna som boende inom Brf Hagen, då detta underlättar för Ridhästens styrelse, t ex när information behöver nå boende snabbt.

Ingen rastning av hundar i området

Klagomål har inkommit över att hundar rastas i närheten av lekplatserna. Därför påminner vi nu om de ordningsreglerna som finns i vår förening.

Hundar får ej rastas inom området.

Det är särskilt olämpligt att rasta hunden (kiss och bajs) nära lekplatserna och på gräsmattorna. Om olyckan ändå är framme ska avföringen genast plockas upp. För rastning av hundar hänvisar vi till skogsområden och hundrastplatser i Rotebro.

Påminnelseavgift obetalda avier

Styrelsen vill informera om att vi från och med nu kommer att ta ut påminnelseavgift om 50 kr för obetalda avier gällande radhusen och parkeringen. Detta innebär t ex att om någon har missat att betala samfällighetsavgift en månad samt parkeringen tre månader utgår en avgift om 200 kr. Om avin lämnas obetald efter första påminnelsen kommer den att lämnas vidare till inkasso. Styrelsen har beslutat om detta för att vi anser att kostnaden för utskick av påminnelser/indrivning ska betalas av den som missat att betala och inte belasta samfällighetens ekonomi.

Styrelsen uppmanar därför att man ser över autogiron, alternativt kontrollera att ni får era avier var tredje månad samt vara noga att betala dem i tid. Till er som fått påminnelser nu i februari/mars uppmanar vi starkt att ni betalar dem snarast möjligt.

Sandsopning

Sandsopning kommer att ske onsdag den 25 mars. Sopa gärna ut gruset från din egen tomt och din parkeringsplats innan dess.

Rensning av radhusens hängrännor

Mellan 13 och 22 april kommer LA Takvård tillbaka och ska utföra rensning av hängrännor och borttagning av mossa på radhusens tak. Det är bra om boenden kan flytta på utemöbler och andra föremål som kan komma att bli smutsiga.

TIDSPLAN

13-14 april: längorna längst upp Timotejvägen 105 – 136
15-16 april: Timotejvägen 73 – 104
17, 20 april: Timotejvägen 41 – 72
21-22 april: Timotejvägen 17- 40

Kassör sökes

Valberedningen söker fortfarande någon som kan och vill ta sig an kassörsrollen i föreningen. Har du tidigare erfarenhet eller ett intresse i ekonomi så söker styrelsen dig! Har man frågor om just denna roll kan man höra av sig till styrelsen och nuvarande kassör Oscar. Valberedningen ska utföras av kontaktpersonen i längorna och den som är sammankallade i år är Andreas på nr 96.

Planering

Den kommande tiden har det planerats en hel del aktiviteter i området såsom sandsopning, rensning av hängrännor, områdesdagen och årsmötet. Styrelsens förhoppning är naturligtvis att allt detta kan ske såsom planerat men med tanke på coronaviruset är det möjligt att denna planering snabbt kan förändras eller vissa aktiviteter till och med blir inställda.

Surfa därför in på föreningens hemsida och/eller Facebooksida lite då och då och prenumerera på nyhetsbrevet när funktionen finns. Vid övergången från dagens hemsida till den nya hemsidan kommer sidan tillfälligt vara ur bruk en kortare tid. I skrivande stund har vi inget exakt datum för när detta sker men så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar,
Ridhästens styrelse