ridhasten-admin

Infobrev mars

Infobrev mars:
– Förnyad hemsida
– Ingen rastning av hundar i området
– Påminnelseavgift obetalda avier
– Sandsopning
– Rensning av radhusens hängrännor
– Kassör sökes
– Planering