Infobrev september

Laddplatser

Laddplatserna har kommit på plats. Målsättningen är att ha igång dem så snart som möjligt. Är du intresserad av en laddplats till bilen? Fyll i en intresseanmälan via Ridhästens hemsida. Efter att laddplatserna har tagits i bruk, kommer laddning av fordon via vanligt eluttag inte längre att tillåtas.

Container grovavfall

En container för grovsopor ställs upp mellan 27 och 29 oktober. Containern är i första hand för de boende som saknar bil och därmed möjligheten att lämna sina grovsopor på t ex återvinningscentralen i Upplands Väsby. Var noggrann med vad du lägger i containern. Vid felslängda sopor åker föreningen på en hög felsorteringsavgift.

I en container för grovavfall får du lägga sådant som inte får plats i kärlet för restavfall, som till exempel trasiga möbler, leksaker och barnvagnar. Mindre porslin, blomkrukor och kastruller går också bra att sortera som grovavfall.

Tänk på att du inte får lägga elektronik, däck, bygg- och rivningsavfall, matavfall eller farligt avfall i en container avsedd för grovavfall.

Förpackningar av wellpapp, kartong, tidningar, metall, plast, och glas ska sorteras i kommunens återvinningsstationer och inte i grovsopscontainern. Närmaste ligger på hörnet av Allévägen.

Kommande event höstens områdesdag den 16 oktober

Samling kl. 10 vid redskapsförrådet för genomgång och fördelning av arbetsuppgifter.

På områdesdagen kan vi gemensamt hjälpas åt att förbereda våra grönområden för vintern, även lekplatser och sopstationen behöver skötsel. Genom en arbetsinsats av oss boende på Timotejvägen hjälper vi till att öka trivseln i området och hålla kostnader nere.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Ridhästens samfällighetsförening