Infobrev oktober

Stort tack

Stort tack till alla som kom och hjälpte till på höstens områdesdag! Mycket blev gjort och det uppskattas väldigt mycket.

Hantering av nycklar

Styrelsen vill påminna om att en nyckel till Ridhästens anläggningar (t ex till garage, sopstation, redskapsförråd) är en värdehandling och ska hanteras därefter. Vid förlorad, skadad eller borttappad nyckel debiteras en avgift. Förlust av nyckeln ska anmälas till styrelsen och polisen. Nycklar får inte lämnas ut till obehöriga eller kopieras och ska förvaras på ett betryggande sätt.

Garage

Tänk på att kolla om porten till garaget har stängts innan man kör iväg. Var också noggrann med att stänga dörren till garaget så att den går i lås. Dörren på baksidan av garaget har inte varit låst vid några tillfällen.

Vattnet till tvättplatserna stängs senast av den 21 november, tidigare om det blir flera dagar med minusgrader innan dess.  

Grovsopscontainer och burar för elavfall

En container för grovsopor och burar för elavfall kommer att finnas på plats mellan den 27 och 29 oktober.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Ridhästens samfällighetsförening