Parkering, avgifter och regler

P-platser att hyra

För boende på Timotejvägen finns det ett antal P-platser att hyra mot avgift. P-platserna finns i garage respektive utomhus, med eller utan eluttag. Ingen parkeringsplats är knuten till något radhus eller någon lägenhet och kan ej överlåtas. Vid flytt återgår P-platsen till samfälligheten.

Uppsägningstiden för en P-plats är 3 månader.

Parkeringsavgifter: 

P-plats utomhus utan eluttag1680:-/år (140:-/månad)
P-plats utomhus med eluttag för motorvärmare3348:-/år(279:-/månad)
P-plats i garage utan eluttag3996:-/år(333:-/månad)
P-plats i garage med eluttag för motorvärmare 5676:-/år (473:-/månad)
P-plats i garage för MC2004:-/år(167:-/månad)
P-plats med laddstolpe utomhus*6000:-/år(500:-/månad)
P-plats med laddstolpe inomhus*7800:-/år(650:-/månad)
*Kostnad för elförbrukning tillkommer pris i kr/kWhse appen Efuel Charge
Enbilsgarage7728:-/år(644:-/månad)

Avgifterna höjs med 4,5 % per 1 januari 2023.

Vid nytecknande eller ändring av parkeringskontrakt utgår en avgift på 300:-. Avisering sker kvartalsvis och utan kostnad via autogiro eller epost. Avier per post kostar 50:-/tillfälle. Vid utebliven betalning utgår en påminnelseavgift på 50:-

Övriga avgifter*:

Nyckel till garaget / nyckel till motorvärmare200:- i pant
Handsändare till garaget 500:- i pant
Nästa handsändare (t ex om första handsändaren gått sönder)1000:- i pant
RFID-tagg till laddstationkostnadsuppgift kommer

*Depositionskostnader fr.o.m. 2020-02-14 (tidigare belopp nyckel 200:-, handsändare 300:-/500:-)

Vill du hyra P-plats?

Är du intresserad av att hyra parkeringsplats kan du göra en intresseanmälan direkt på hemsidan.

Parkeringsregler

De som hyr bilplatser i området är själva ansvariga för skötseln av platsen t ex att renhållning, sandning och snöröjning.

Parkering får endast ske på avsedda parkeringsytor. Parkeringsförbud råder på vändplanerna och gångvägarna i och runtom området. Detta ska respekteras för att underlätta framkomligheten för bl. a utryckningsfordon eller annan nödvändig trafik. Självklart parkerar vi så att gräsmattor och planteringar hålls intakta!

Motorvärmare

Det finns även parkeringsplatser med motorvärmare. Individuellt inställbar timer finns i stora garaget och på mittenparkeringarna. Instruktioner finns under locket på dessa. Säkring återställes med att fälla upp den svarta brytaren. Max 1400 W.
Norra parkeringsplatsens motorvärmaruttag har en central klocka med tiderna 4-9, 11-13, 16-19.
OBS! Motorvärmarkabeln får endast vara ansluten i eluttaget när den är inkopplad i bilen. De som hyr p-platser med eluttag ansvarar för att kabeln är bortkopplad och luckan till eluttaget är låst när uttaget inte används.

Laddning av elbil/hybridbil

Laddning av elbil får endast göras på p-plats med laddstolpe. Det är förbjudet att ladda sin elbil/hybridbil via motorvärmaruttag. Den som gör detta riskerar att få sin p-plats uppsagd.

Handikapp-platser

Det finns 2 st handikappsplatser och dessa får endast hyras av bilar med handikapptillstånd utfärdat av TSV.

Tvättplatser

Under sommarhalvåret finns biltvättplats att tillgå i stora garaget för alla Ridhästens medlemmar. Kontakta parkeringsansvarig om du vill låna en nyckel mot en deposition på 200:- . Tvättplatserna ska lämnas rena och i ordning efter att du är klar.

Garageporten, stora garaget

Om porten inte går upp när du trycker på sändaren: Läs instruktionen på anslagstavlan i garaget. Där står hur porten kan öppnas manuellt. Om sändaren inte fungerar – prova först att byta batteri.

Om något skulle hända med garageporten så att service krävs kontakta Crawford/Allhabo
på telnr: 020-22 98 00 (dagtid) eller 020-24 98 00 (jour).

Information till dig som hyr garageplats i länga

Garagen tillhör samfällighetsföreningen och disponeras av dig som hyresgäst i första hand som parkeringsplats för ett fordon i bruk. Samtliga enskilda garage är kallgarage och att element, kupévärmare eller liknande inte får användas för att värma upp garaget. Detta leder till kondensskador på taket. Om en skada uppstår till följd av användande av värmekällor kan man komma att bli ersättningsskyldig.

Eluttaget får endast användas till motorvärmare. Eluttaget får endast nyttjas med timer, och denna timer måste vara installerad och godkänd av samfälligheten. Samtliga eluttag skall idag vara utrustade med en sådan timer.

Alla garageportar (utom en) i garagelängorna byttes under 2015. Det innebär säkrare portar, både vad gäller inbrottsrisk och funktion. Det blir också en bredare portöppning som underlättar när man kör in och ut ur garaget. Det är inte tillåtet att göra ingrepp i garageportarna och det är inte tillåtet att montera något eget lås.

De nya portarna är försedda med en ASSA låscylinder och tillhörande kopieringsskyddade nycklar. Varje hyresgäst får två nycklar och föreningen har en master för kopiering om någon nyckel skulle komma bort. Skulle du som hyresgäst tappa bort en nyckel eller om du behöver fler nycklar kan föreningen beställa det och du får betala självkostnadspris. När hyresavtalet sägs upp är du som hyresgäst skyldig att lämna tillbaka nycklarna. Uteblivna nycklar debiteras tillsammans med byte av låscylinder.