Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Sandsopning 29/3

2012-03-21

Nu är det dags för sandsopning på parkeringsytorna.

För att underlätta sopningen och undvika skador på bilar ska bilarna tas bort från parkeringen under denna dag.

Glöm inte heller cykelparkeringarna, cyklarna måste också flyttas!

Personal kommer också att gå runt i området och blåsa fram grus så buller och damm är att räkna med.