Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev september 2018

2018-09-12

Städdag

Lördagen den 20 oktober städer vi och gör fint tillsammans i området. Mer information om städdagen följer.

Ny kontaktperson för fritidslokalen och bastu

Från och med 1 september är Solveig Mattson ny kontaktperson för hyrning av fritidslokalen och bastu. Boka fritidslokalen och bastun gör du genom att kontakta Solveig vardagar mellan kl.18.00-20.00 på telefon 073 692 27 95.

Ny kontaktperson för parkeringsärende

Eva Nordahl Sandberg har tagit över parkeringsärenden från Roland från och med september. Mejladressen för parkeringsärende är parkering@ridhasten.se, alternativt föreningens brevlåda på Timotejvägen 14.

Parkering och bilkörning i området

Vi vill än en gång påpeka att det är förbjudet att parkera på gångvägarna i och utanför området. Det är viktigt att t ex sopbilar, ambulanser och andra utryckningsfordon kommer fram. Det har förekommit att sopbilen inte kunde tömma soporna på Timotejvägen 10 och 11 på grund av en parkerad bil på gångvägen. I fortsättningen kommer BRF Hagen att fakturera bilägaren för ev. kostnader som uppstår p.g.a. felparkering.

Området är planerat för att i princip vara bil- och mopedfritt. Genomfartstrafik både med bil och moped är helt förbjudet. Man får inte heller åka moped/motorfordon igenom gångtunnlarna vid lofthusen. Man får dock köra in bil eller åka taxi fram till respektive hus den kortaste vägen vid tung last eller vid sjukdomsfall.

Barn springer ut från tomterna... så om du kör i området är det viktigt att du rullar mycket mycket långsamt, så du hinner stanna!

Tillämpningen av dessa bestämmelser förutsätter dock att alla respekterar de grindar som är uppsatta i området, och därför efter passerande av grind ser till att den stängs igen.