Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev juni 2018

2018-06-19

Ny styrelse 

Den nya styrelsen är nu på plats och har haft sitt första möte så här långt. Du hittar en förteckning över den nya styrelsen på hemsidan: Ridhästens Styrelse 

Protokoll årsmötet 

Årsmötesprotokollet befinner sig ute på rotation i längorna och förhoppningsvis får alla möjligheten att läsa igenom det. Protokollet har också publicerats på hemsidan och har även delats via Ridhästens egen Facebook-sida. 

 

Byte av kontaktperson radhuslänga 

I samband medstäddagen var det också dags att byta kontaktperson i radhuslängorna. Styrelsen behöver få in kontaktuppgifterna till alla kontaktpersoner. Vi har därför bifogat en blankett för ändring av kontaktperson till årsprotokollet som är ute på rotation. Vi vill gärna att alla kontaktpersoner fyller i det och lämnar till styrelsens brevlåda på Timotejvägen 14. Därefter kommer en uppdaterad lista läggas ut på hemsidan.  

 

Container för grovsopor och el-bur 

En container för grovsopor och två el-burar kommer att ställas upp den 29/6. Containern är till för det avfall som inte kan sorteras och kastas i föreningens sopkärl uppställda på sopstationen eller vid kommunens återvinningsstationer i området 

Tänk på att inte slänga däck, byggavfall, trädgårdsavfall, matavfall, batterier, färg eller elektronik m.m. i containern! Fel sorterat avfall innebär en extra, onödig kostnad för föreningen. 

 

Grannsamverkan 

Brf Hagen håller på att inrätta en grannverksamhet och vill gärna göra det tillsammans med oss. Hör gärna av dig till styrelsen om du är intresserad i denna verksamhet. 

 

Sommarjobb 

Vi kommer tyvärr inte ha några sommarjobbare i år. Vi satsar igen nästa sommar. 

 

Med detta vill styrelsen önska alla en fin midsommar och en fortsatt härlig sommar!