Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Sandupptagning

2018-04-06

På tisdag den 10/4 börjar sandupptagning i området. Inledningsvis kommer sanden att blåsas fram och sedan kommer sandupptagningsmaskinen på torsdagen eller fredagen. Sand som ligger på tomter och runt hus behöver därför sopas ut samt även sand som ligger på parkeingsplatserna.