Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Info mars 2018

2018-03-26

Årsmöte
Årsmötet hålls onsdagen den 16 maj i Gillboskolans matsal. Mötet inleds kl. 19:00. Kaffe och kaka kommer att serveras. Kallelser och övriga handlingar kommer att delas ut under april.

Valberedningen
Valberedningsarbetet har inletts och kontaktpersoner i radhusen har nu i uppgift att ta fram förslag till ny styrelse inför årsmötet. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen går det självklart bra att själv höra av sig till aktuell kontaktperson. Listan med kontaktpersoner finns att hitta på hemsidan. Skulle du vara intresserad av att veta mer om vad det innebär att engagera sig i styrelsen skicka gärna en fråga på info@ridhasten.se.

Byte av slipers
Så fort vädret tillåter kommer arbetet med att byta ut alla slipers i området att inledas. Det gäller alltså de trä-slipers som går längsmed våra planteringar vid gångvägar och dylikt.


Städdag
Lördagen den 21 april gör vi vårfint i området! Containrar för trädgårdsavfall kommer att ställas ut och som vanligt är det viktigt att inte lägga annat än just detta i dessa containrar. Området är uppdelat i ett antal städområden och kontaktpersonerna i respektive länga har information om vem som ansvarar för vad.