Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Info januari 2018

2018-01-25

Föreningsstämma

Motioner som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2018.

Kallelse med sedvanliga underlag distribueras till alla medlemmar senast två veckor innan stämman. Som medlem kan du genom motion väcka förslag rörande vår förenings verksamhet.

Motioner kan lämnas på flera sätt:
- Via brevlådan på Timotejvägen 14, alternativt med
- e-post till info@ridhasten.se eller
- skickas per post till Ridhästens Samfällighetsförening, Timotejvägen 14, 192 69 Sollentuna.

 

Valberedning inför årsstämman

Valberedningen kommer snart att påbörja arbetet med att ta fram förslag till styrelse. Du som är intresserad av att delta i styrelsearbetet ta kontakt med den som är kontaktperson i din länga och som också sitter med i valberedningen. Är du osäker på vem som är kontaktperson, titta på hemsidan. Är det någon länga som vet med sig att de har fel kontaktperson uppsatt meddela styrelsen detta på: info@ridhasten.se. Skulle du vilja veta mer om vad det innebär att sitta med i styrelsen så går det jättebra att prata med någon av de nuvarande medlemmarna i styrelsen via infoadressen.

 

Påkörd fotosensor garage

Fotosensorn som sitter i det stora garaget kördes på någon gång innan jul och har nu reparerats. Det kostade föreningen 12 000 kr att laga så iaktta försiktighet i garaget. Skulle olyckan vara framme är det toppen om man meddelar någon i styrelsen att så är fallet eftersom det då kan gå på fordonsägarens trafikförsäkring.