Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev oktober 2017

2017-10-06

 

Extrastämma takprojektet

Med anledning av takprojektet kommer vi att kalla till en extrastämma i oktober. Datum är satt till torsdagen den 26/10–17 kl. 19:00 i Gillboskolans matsal. Kallelse kommer att gå ut under vecka 41 så att alla får en möjlighet att anmäla närvaro vilket det är toppen om ni gör så att vi kan uppskatta inköp av fika mm.

Sopstationen

Det finns många sopkärl uppställda i den gemensamma sopstationen. Är det fullt i kärlen närmast ingången vore det uppskattat om man istället för att fylla dom till bredden tar några ytterligare steg in i området och använder ett kärl som är mindre fullt. Dom längst in brukar ha gott om plats. På detta sätt undviker vi att fåglar och skadedjur söker sig till området.

Sopstationen får enbart nyttjas av de boende på Timotejvägen och för hushållssopor. Det är inte tillåtet att ta med sopor från någon annanstans och slänga där.

 

Vi ses på städdagen lördagen den 28/10 kl. 10:00

Vi har inte gjort några förändringar så har ni varit med på tidigare städdagar vet ni vad som gäller, det vill säga varje länga ansvarar för sina gavelrabatter samt ett specifikt område. Områdeskartan kommer även att finnas uppsatt på dörren till förrådet med trädgårdsredskap. Till städdagen kommer två containrar för trädgårdsavfall att ställas upp och det är viktigt att tänka på att inga plastsäckar får läggas i containrarna eftersom varje plastsäck kostar föreningen 500 kr i böter. Städdagen är till för att öka trivseln i området, minska våra skötselkostnader och få chansen att bekanta sig med grannarna så hoppas att ni har möjlighet att vara med!