Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev september 2017

2017-09-04

Viktiga datum i höst:

Extrastämma takprojektet
Med anledning av takprojektet kommer vi att kalla till en extrastämma i oktober. Datum är preliminärt satt till torsdagen den 26/10–17 kl. 19:00. Mer information kommer att komma. På detta möte kommer styrelsen att presentera olika alternativ och stämman skall sedan besluta om vilken väg vi ska gå. Vid extrastämman kommer vi fatta beslut om åtgärdsplan i takprojektet. I ett senare skede kommer ytterligare en extrastämma hållas för att ta beslut gällande val av entreprenör.

Städdag
Lördagen den 28/10 håller vi höstens städdag. Vi kommer att ställa upp containrar för trädgårdsavfall samt burar för elektronik.

Grovsopor
Sollentuna Energi och Miljös mobila återvinningscentral kommer numera även till Rotebro. Ni hittar mer information på deras hemsida: www.seom.se där man bland annat kan hitta turlista samt information om vad som kan lämnas i återvinningen.

Sommarjobbare
Vi vill passa på att skicka ett tack till våra duktiga sommarjobbare David, Julia, Maja, Mattias, Simone och Nils som under två veckor i juni jobbade med att få fint i vårt område. Tack också till Sollentuna Kommun som återigen stod för halva lönekostnaden.