Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev sommar 2017

2017-06-26

Parkering och bilkörning i området
På förekommen anledning vill vi passa på att påminna om att det råder parkeringsförbud på annan plats än parkeringen – det är inte tillåtet att som t.ex. hantverkare ställa sin bil uppe i området på gräsplättar eller dylikt. Det är ok att lasta i och ur bilen men sen skall den köras ner och parkeras.

Tänk också på att det är krypfart som gäller i området – det är många barn som springer in och ut från sina tomter något som gör att det är viktigt att köra långsamt och ha uppsikt. Bilkörning på gångarna upp från parkering upp genom området är helt förbjudet. 

Sopstation och återvinning
Styrelsen jobbar på att hitta en lösning på att grinden till sopstationen lämnas öppen.

Vid återvinningen av glas och tidningar lämnas det ibland soppåsar – se till att det som inte kan lämnas där slängs i soporna så slipper vi få ett skräpigt område!

Sommarjobbare
Som ni kanske sett är årets sommarjobbare igång. De är sex stycken och känns igen på sina solgula tröjor. De jobbar för fullt med att måla, olja, sopa och rensa!

 

Trevlig sommar önskar styrelsen!