Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev februari 2017

2017-02-12

Valberedningen
Valberedningsarbetet inleds nu och kontaktpersoner i radhusen har nu i uppgift att ta fram förslag till ny styrelse inför årsmötet. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen går det självklart bra att själv höra av sig till aktuell kontaktperson. Listan med kontaktpersoner finns att hitta på hemsidan. Skulle du vara intresserad av att veta mer om vad det innebär att engagera sig i styrelsen skicka gärna en fråga på info@ridhasten.se.

Motioner
Sista dag för inlämning av motioner som enligt föreningens stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2017.  Det finns det inga krav på hur motionen skall vara utformad för att vara giltig men om ni vill ha hjälp med utformningen finns en mall (Mall motion) på hemsidan under dokumentarkiv. Datum för årsmötet kommer att meddelas inom kort på hemsidan, Facebook samt i nästa informationsbrev. f

Städdag
Årets första städdag är nu bokat till den 22 april och vi kommer att inleda dagen med en gemensam samling vid ca kl.10:00. Mer information gällande detta kommer att komma längre fram.