Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev november 2016

2016-11-28

Takprojektet info
I samband med höstens städdag anordnades ett informationsmöte för de som var intresserade av att veta mer om takprojektet. Det finns en takgrupp som sattes samman i samband med att några av takkuporna i området började läcka vilket är föreningens ansvar. Takgruppen jobbar med att ta fram förslag på flera olika lösningar/alternativ med målet att presentera dessa på nästa årsmöte eller ett extra insatt årsmöte dedikerat takfrågan. Några av alternativen gicks igenom på informationsmötet och det gavs också möjlighet att komma med frågor, synpunkter och förslag. Fullständiga anteckningar från mötet finns publicerade på hemsidan: www.ridhasten.se

Budget 2017
Budgeten för 2017 håller på att arbetas fram och vi tittar bland annat på vad som kan göras i den gemensamma miljön – till exempel gällande ytterligare belysning men även övrigt gällande de gemensamma ytorna. I samband med detta tar vi gärna emot era förslag på vad ni tycker vi skulle kunna göra för att göra vår gemensamma miljö bättre/mer attraktiv. Har ni med andra ord tankar och idéer gällande vad som kan göras både för små och stora invånare på Timotejvägen så tas dessa tacksamt emot av styrelsen. Lämna dina förslag i styrelselokalens brevlåda på Timotejvägen 14 eller maila till info@ridhasten.se.

Gemensamma ytor
Ecotime har under slutet av oktober och inledningen av november jobbat med att beskära träd och buskar i området med syfte att få fram den belysning som dolts av grenar och växtlighet. Anledningen är att vi vill öka tryggheten i området då det är mörkt på sina håll och detta är ett sätt att få fram befintlig belysning. Det har även genomförts ett projekt där glaskuporna har rengjorts.  Vid snöröjningen kördes som ni kanske sett en lyktstolpe ner av plogbilen. Detta kommer att åtgärdas så fort som möjligt.

Inbrott
Den 23 november begicks ett inbrott i ett av radhusen på Timotejvägen. Tjuvarna tog sig in via altandörren under dagtid. Vi vill med denna information mana alla till att vara extra uppmärksamma.