Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev oktober 2016

2016-10-18

Städdag

Den 29 oktober städar vi och gör fint tillsammans i området. Vi inleder dagen kl. 10:00 med samling vid stora lekplatsen. Kontaktpersonerna kommer att få information om städområde och kartor kommer även sitta uppsatta på anslagstavlor och dörr till trädgårdsförråd.

Vi kommer återigen att anordna gemensam grillning för dom som vill och efter önskemål tidigareläggs detta till kl. 11:30. Styrelsen fixar med grillar och så får man själv ta med det man vill äta.

Samtidigt vill vi uppmana alla fastighetsägare som har större växtlighet på sina tomter att se över dessa och se till att tak och gemensamma ytor/vägar hålls fria från överhängande grenar. Containrar för trädgårdsavfall och elektronik kommer att finnas under städhelgen.

Torsdagen den 27 oktober kommer en container för grovsopor att ställas upp i området. Som vanligt är det viktigt att tänka på att inte slänga däck, byggavfall eller elektronik i containern

Öppet forum - takprojektet

I samband med städdagen kommer delar av styrelsen att finnas representerade i styrelselokalen på Timotejvägen 14 från kl. 10:30-11:30. Detta blir ett tillfälle för styrelsen att informera om status i takprojektet men även en möjlighet för alla att ställa frågor och komma in med tips och idéer som föreningen kan ha nytta av.

Hoppas att vi ses den 29/10!