Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev 2016

2016-08-28

Garaget
Vi har återigen haft inbrott i vårt gemensamma garage. Frågan har tagits upp i styrelsen som kommer att vidta de åtgärder som går för att försvåra inbrott, vi ser exempelvis över möjligheten att förstärka porten med mekaniska lås. Utöver detta kan vi bara uppmana alla att vara uppmärksamma på eventuella oegentligheter i området, detta är ett allmänt samhällsproblem och eftersom det i princip är omöjligt att få tillstånd till övervakning via kamera så måste vi, utöver rent praktiska åtgärder, förlita oss på varandra. Styrelsen håller även på att undersöka möjligheten till  ”Grannsamverkan” i en förhoppning om att göra området mindre attraktivt för brottslig verksamhet. Mer information gällande detta kommer längre fram.

Fallfrukt
Har ni fruktträd tänk på att ta hand om er fallfrukt! Vi kanske inte har så stor risk att få en onykter älg på halsen men frukt som lämnas på marken innebär ju förutom att området ser trist och skräpigt ut också ett onödigt resursslöseri.

Cykla lugnt
Vi har tidigare uppmanat till att tänka på att hålla låg hastighet när man kör bil i området. Tänk också på att hålla hastigheten på cykel. Det finns många barn i området som springer ut från tomten snabbt och det är svårt att hinna bromsa oavsett fordon. Tack för visad hänsyn!

Sommarjobbare
Vi vill passa på att tacka våra sommarjobbare Mattias, Linn, Felix och Nils som jobbade på bra under två veckor i sommar med att göra fint i området! Tack också till Sollentuna kommun som återigen står för halva lönekostnaden.