Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev juni 2016

2016-06-21

Ny styrelse
Den nya styrelsen är nu på plats och har hunnit ha två möten så här långt. En av de frågor som styrelsen håller på att sätta sig in i är takprojektet där fokus nu ligger på att få koll på det som gjorts, sammanställa information och hitta rätt väg framåt utan att tappa alltför mycket tempo. Målsättningen är att under hösten kunna bjuda in till ett öppet hus/informationsmöte. Du hittar en förteckning över den nya styrelsen på hemsidan: Ridhästens Styrelse

Tomtgränser
Flitens lampa lyser nu i många av våra trädgårdar och styrelsen vill med anledning av detta påminna om anläggningsbeslutet. Radhusens trädgårdar sträcker sig till förrådets slut och det är inte tillåtet att anlägga planteringar utanför tomtgränsen eftersom det är Hagen som äger den marken.

Sommarjobbare
Vecka 25 och 26 kommer vi att ha tre sommarjobbare på plats. Nils, Mattias och Linn heter dom och de kommer att sysselsätta sig med diverse målning, rensa ogräs, klippa buskar och allmänt uppfräschningsarbete. Ni kommer känna igen sommarjobbarna på deras solgula tröjor. 

Protokoll årsmötet
Årsmötesprotokollet befinner sig ute på rotation i längorna och förhoppningsvis har ni alla fått möjligheten att läsa igenom det. Tanken var att bifoga en förteckning över våra kontaktpersoner. Detta missades tyvärr så därför kommer en förteckning här i infobrevet. Skulle du vilja ha ett eget exemplar av infobrevet, som ju inte delas ut i lådorna längre, finns det en plastficka med infobrev utanför styrelselokalen på Timotejvägen 14 där du är välkommen att plocka med dig ett exemplar. Förteckningen finns även att läsa på hemsidan: Kontaktpersoner Ridhästen

 

Timotejv.

Namn:

Nr.

Timotejv.

Namn:

Nr.

10-16

Elisabeth   Pée

13

73-80

Jonas Elvén       

73

17-24

Mats   Andersson

21

81-88

Ingela Andersson 

83

25-32

Nadira   Bagom

29

89-96

Simon Almström

95

33-40

Kerstin   Olsson                 

34

97-104

Abbaditt Tesfamicael

99

41-48

Mats   Johansson

46

105-112

Camilla Bjurlemark

108

49-56

Janina Malmberg

49

113-120

Anette Rosvall

114

57-64

Marianne   Nikolitsi

61

121-128

Martin Ali-Khan

124

65-72

Kostas   Magxis

68

129-136

Mohsen Nasiri

133

 

Med detta vill styrelsen önska alla en fin midsommar och en fortsatt härlig sommar!