Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev december 2015

2015-12-23

Föreningsstämma

Ordinarie stämma kommer nästa år att hållas någon gång under april. Ytterligare information gällande datum kommer att komma i nästkommande infobrev. Kallelse med sedvanliga underlag kommer att distribueras till alla medlemmar senast två veckor innan stämman. Som medlem kan du genom motion väcka förslag rörande vår förenings verksamhet. Motioner som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari 2016.

Motioner kan lämnas på flera sätt:
- Via brevlådan på Timotejvägen 14, alternativt med
- e-post till info@ridhasten.se eller
- skickas per post till Ridhästens Samfällighetsförening, Timotejvägen 14, 192 69 Sollentuna.

Valberedning inför årsstämman

Valberedningen påbörjar snart sitt arbete med att ta fram förslag till styrelse till årsstämman nästa år. Du som är intresserad av att delta i styrelsearbetet, ta kontakt med den som är kontaktperson i din länga och som också sitter med i valberedningen. Är du osäker på vem som är kontaktperson, titta på hemsidan. Är det någon länga som vet med sig att de har fel kontaktperson uppsatt meddela styrelsen detta på: info@ridhasten.se

Infobrev

Av hänsyn till miljön kommer vi från och med januari, under en testperiod, sluta dela ut dessa informationsbrev i era brevlådor och istället enbart distribuera dom genom att de sätts upp på anslagstavlorna i området, laddas upp på hemsidan samt på Facebook. Skulle det vara så att ni har någon återkoppling gällande detta får ni gärna meddela detta på: info@ridhasten.se                       

Grovsopscontainer

Grovsopscontainer kommer att ställas ut den 19/1 och tas bort den 20/1.

Styrelsen vill i och med detta önska alla en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År