Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev september 2015

2015-09-29

Takprojektet

Arbetet med takprojektet fortlöper men vår konsult har gjort bedömningen att det är mer fördelaktigt för oss att avvakta till våren då det är mycket jobb ute nu och priserna därför stigit något som märkts tydligt i de offerter som tagits in. Vi kommer därför att, på inrådan av honom, avvakta till våren med målet att då genomföra en snabb upphandling så att projektet kan inledas enligt tidigare målbild, innan sommaren 2016. Den extra stämma, som ni alla kommer att bli kallade till, där vi tillsammans fattar beslut kring tidplaner och finansiering skjuts därmed också på framtiden.

Grovsopor

Vi kommer att ställa upp en container för grovsopor den 20-21/10. Denna service är främst ämnad för boende utan bil och som inte själva kan åka till återvinningscentralen. Det är viktigt att man följer de föreskrifter som gäller och att man inte slänger byggavfall, däck eller el-avfall bland grovsoporna. Efter förra tillfället med uppställd container debiterades föreningen en sorteringsavgift på nästan 5000 kronor eftersom just detta fanns slängt bland grovsoporna något som känns onödigt och det är därför viktigt att alla följer föreskrifterna. Det kommer även att finnas en el-bur uppställd dessa dagar. Städdagen infaller helgen samma vecka, lördagen den 24 oktober. 

Garage uthyres

Vår hyresgäst till stora garaget – till vänster om vårt parkeringsgarage – har sagt upp sitt kontrakt och vi är därför på jakt efter en ny hyresgäst. Garaget är ca 32 kvm stort och fungerar även som lager. Är du intresserad eller vet någon som kan vara det hör av dig till Roland Langebäck på:

langeback@hotmail.com