Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Nya gästparkeringsregler

2012-01-01

Alla medlemmar har fått ett parkeringstillstånd, som gäller på de p-platser i området som är markerade som gästparkering.

Nya skyltar är uppsatta där det framgår att det krävs ett tillstånd för att parkera på gästparkeringsplats.

Tillståndet tillåter en gäst att parkera 48 timmar på anvisade platser.

Läs mer på parkeringssidan här