Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Förtydligande ang taken (efter stämman)

2015-04-25

När det gäller taken så har styrelsen anlitat en konsult. Denne har tagit fram specifikationer om hur taken bör vara enl dagens standarer.

Just nu tar konsulten in offerter. Sedan kommer styrelsen kalla samtliga fastighetsägare till informationsmöten. När vi sedan tillsammans diskuterat nogsamt, kommer vi alla att bli kallade till en extra stämma där vi tillsammans fattar beslut kring tidsplaner och finansiering. I dagsläget är alltså INGET beslut taget kring finansiering etc.