Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Tips från Solna Högtryckspolning

2015-05-27

Vi har nu haft Solna Högtrycksspolning hos oss i radhusen. De spolade våra gemensamma avloppsledningar och dagvattenledningar, samt hos dem som själva beställt spolning i sitt radhus. Samtidigt fick vi följande tips:

"Dessa produkter bör man aldrig spola ner i avloppet: kaffesump, teblad och stora mängder fett. Man bör spola med varmvatten när man häller ut pastavatten, skalad potatis, mejeriprodukter och vällingprodukter. Låt gärna vatten rinna när ni tvättar händer och borstar tänder, så sköljer ni ur vattenlås”