Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev Februari 2014

2014-02-16

Årsstämma 2014

Årets stämma kommer att hållas den 10 april. Kallelse med sedvanliga underlag kommer att distribueras till alla medlemmar senast två veckor innan stämman. Preliminär lokal är Gillbo Skola, men kommer att framgå av kallelsen.


Motioner till Samfällighetens årsstämma

Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 28 februari 2014 enligt föreningens stadgar. Motioner kan lämnas på flera sätt: Via brevlådan på Timotejvägen 14, alternativt med e-post till info@ridhasten.se eller skickas per post till Ridhästens Samfällighetsförening, Timotejvägen 14, 192 69 Sollentuna.

Grovsopcontainer

Grovsopscontainern kommer att ställas ut 28/2 och tas bort 3/3.

Gemensamma markområden får inte missbrukas

Våra gemensamma markområden förvaltas av samfällighetsföreningen och alla förändringar skall godkännas i styrelsen. Det är inte tillåtet att låta skräp eller avfall ligga på de gemensamma markområdena. Man får heller inte upprätta egna anläggningar som t ex inhägnader, bodar, rabatter m.m.

 

Som vanligt finns informationsbrevet också som fil i dokumentarkivet