Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev November 2013

2013-11-30

GÅRDSDAGEN

Ett stort tack till alla som deltog under Gårdsdagen och hjälpte till att fräscha upp området. Föreningen har en långsiktig plan att föryngra växtligheten, beskära träd och nyplantera. Genom att vi utför en del uppgifter själva hjälps vi åt att göra betydande besparingar.

REDSKAPSFÖRRÅD

I portalen vid Timotejvägen 15 finns föreningens redskapsförråd med framför allt trädgårdsredskap som används på de Gårdsdagar vi genomför gemensamt vår och höst. Kontaktpersonen i varje länga har nyckel till förrådet och du som medlem i föreningen är välkommen att låna redskap här.

TVÄTTSTUGAN

Tvättstugan på Timotejvägen 15 kommer att stängas den 15 mars 2014. Anledningen är främst att föreningen inte har stöd i anläggningsbeslutet att driva tvättstugan. Men vi står också inför höjd hyreskostnad, nödvändiga nyinvesteringar i form av nya maskiner och att den används av enbart ca 30 fastighetsägare av 120.

VÅRA LEKPLATSER

Våra lekplatser har blivit besiktigade och föreningen har p g a säkerhetsrisk blivit tvungen att stänga av och ta bort en lekställning. Inköp av ny lekställning är redan planerat och den kommer att monteras upp senast under våren när markförhållandena tillåter.

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 

Valberedningen påbörjar snart sitt arbete med att ta fram förslag till styrelse till årsstämman nästa år. Du som är intresserad av att delta i styrelsearbetet, ta kontakt med den som är kontaktperson i din länga och som också sitter med i valberedningen. Är du osäker på vem som är kontaktperson, titta på hemsidan.

GROVSOPSCONTAINERN

Grovsopscontainern kommer att ställas ut  27/12 och bort 30/12.

 

 

infobrev_november2013.pdf