Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev April

2013-04-06

Infobrev april 2013

Ej tillåtet att köra bil på gräsmattorna

Det är inte tillåtet att köra eller ställa upp bilar på gräsmattorna i området. Anledningen är att underlaget inte klarar tunga fordon och gräsmattan blir förstörd.

 

Städdagen

Sista lördagen i april är det som vanligt städdag i området, d v s lördagen den 27 april. Området är uppdelat i ett antal städområden. Kontaktpersonen i varje radhuslänga har information om vem som ansvarar för vad.

 

Tillfälle att lämna el-avfall och vitvaror

Helgen innan städdagen, dvs 20-21 april, kommer det att finnas elburar uppställda i anslutning till sopstationen. Vitvaror kan ställas bredvid elburarna.

OBS! Det är inte tillåtet att lämna el-avfall eller vitvaror på sopstationen vid annat tillfälle.

 

Håll vägbommar i området stängda

De bommar som finns i området har till främsta syfte att stävja genomfartstrafik och hålla hastigheten nere. De skall därför hållas stängda.

 

Infobrevet som pdf-fil