Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Info-brev Mars

2013-03-16

Hundar skall hållas kopplade i samfällighetens område
Djurägare måste hålla sina husdjur på sådant sätt att andra människor inte besväras eller störs av
husdjuren. Det gäller både hundar och katter.
Generellt råder kopplingstvång för hundar i hela Sollentuna kommun. Hundar får bara vara lösa
på den egna tomten och i vissa skogsområden.


Skötsel av hyrda bilplatser
De som hyr bilplatser i området är själva ansvariga för skötseln av platsen, t ex att skotta snö.


Radhusens kontaktperson
Styrelsen påminner om att aktuella uppgifter skall meddelas till styrelsen vid byte av
kontaktpersoner. Läget är nu till viss del oklart varför vi ber samtliga kontaktpersoner att lämna in
sina kontaktuppgifter till styrelsen. Namn, adress, tel och gärna en e-post adress. Antingen via
brevlådan Timotejvägen 14 eller via mail info@ridhasten.se. Tack på förhand.


Påsar till radhusen för komposterbart avfall
Påsar för komposterbart avfall finns att hämta i den gemensamma tvättstugan på Timotejvägen 15
för alla radhusägare.


Tvättstugan
Förhandling om hyresavtalet för tvättstugan pågår och det är vår förhoppning att vi ska kunna
erbjuda tvättmöjligheter i en gemensam tvättstuga även framöver. Oavsett vad som händer
kommer befintlig tvättstuga att finnas tillgänglig under hela 2013.


Vid försäljning
Kom ihåg att lämna in en kopia på köpeavtalet till styrelsen vid försäljning av radhus. Föreningen
behöver uppgifter om den/de nya ägarna för att kunna debitera samfällighetsavgift korrekt.


Årsstämma
Vi hälsar alla välkomna på årsstämma onsdagen den 10 april i Gillboskolans matsal. Sedvanlig
kallelse tillsammans med årsredovisning distribueras senast två veckor innan stämman.


Autogiro
Fler har hört av sig och vill ha underlag för varje månadsbetalning via autogiro. Det finns två
möjligheter. Vill du ha underlag via e-post är det kostnadsfritt, men vill du ha ett pappersunderlag
med post så kostar det samma som att få avier för betalning, d v s 50 kronor. Kontakta
Harmonicentrum om du vill ha underlag på ridhasten@harmonicentrum.se.

 

Informationsbrevet för Mars månad finns även i dokumentarkivet.