Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Informationsbrev Februari

2013-02-04

Mer information om betalning av samfällighetsavgifter

  1. Förtydligande angående start av autogiro:
    Autogiro startar för de som anmält sig från och med nästa avisering.
    D.v.s. autogiro kommer igång inför kvartal 2 och att man måste betala manuellt tills dess med de avier som skickats ut tidigare. 
    Du kan hämta autogiroblanketten i vårt dokumentarkiv 
  2. Möjlighet till e-faktura kommer längre fram.

Motioner till Samfällighetens årsstämma
Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast 28 februari 2013.
Motioner kan lämnas på flera sätt:
- Via brevlådan på Timotejvägen 14, alternativt med
- e-post till info@ridhasten.se eller
- skickas per post till Ridhästens Samfällighetsförening, Timotejvägen 14, 192 69 Sollentuna.


Hyreskontraktet för radhusens gemensamma tvättstuga uppsagt
Hyreskontraktet för radhusens gemensamma tvättstuga på Timotejvägen 15 är uppsagt av BRF Hagen. Synpunkter på detta kan lämnas till Ridhästens styrelse.


Boendes katter skall hållas under uppsikt
Det är viktigt att du håller din katt under uppsyn för att undvika obehag hos grannar. Se också till att din katt inte uträttar sina behov på våra lekplatser och i våra sandlådor där barn leker. När en katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.


Viktigt meddelande från Sollentuna Energi AB
Personer som påstår sig komma från Sollentuna Energi knackar dörr och vill kontrollera elfakturan. Sollentuna Energi har ingenting med detta att göra och vet heller inte orsaken till det som görs. Det kan vara såväl förberedelser för inbrott som att man vill få uppgifter från fakturan för någon elhandlares uppdrag. Sollentuna Energi har alltså ingen sådan aktivitet på gång.

 

Du kan även hämta informationsbrevet som en pdf-fil i dokumentarkivet