Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Informationsblad Oktober 2012

2012-10-09

Detta infobrev finns att hämta hem i dokumentarkivet.

Infobrev Oktober 2012

Höstens infomöte

Höstens informationsmöte hålls den 25 okt kl 19.00 i BRF Hagens lokal på Timotejvägen 13. Styrelsen informerar om:

  1. Ekonomisk förvaltning
  2. Radhusens tak
  3. Parkering
  4. Sopstation & Garage
  5. Städdagen
  6. Nyckelbyte Sopstation & Tvättstuga
  7. ”Mingel” med styrelsen med möjlighet att ta upp frågor

 

Info-möte kontaktmännen

Kontaktmannen/personen i varje länga kallas till en kort information och genomgång av städdagen innan höstens informationsmöte, d v s 25 okt kl 18:30 i BRF Hagens lokal.

Städdagen

Lördagen den 27 oktober har vi städdag i området i vanlig ordning. Kontaktpersonerna kommer att ha fått uppdaterad information om vad som behöver göras i området.

Parkeringsavgifter

En del medlemmar i föreningen har fått felaktiga avier för inbetalning av parkeringsavgift. I de flesta fall är det vår förvaltare som gjort fel och vi gör allt vi kan för att rätta till felaktigheterna. Har ni fått felaktiga avier – meddela gärna styrelsen via brevlådan på Timotejvägen 14, alternativt på info@ridhasten.se.
Kom också ihåg att det är 3 månaders uppsägningstid på parkeringsplatserna, och platsen ska även sägas upp vid försäljning av fastighet/flytt.

Tillfälle att lämna el-avfall och vitvaror

Helgen innan städdagen, 19-22 oktober, kommer det att finnas elburar uppställda i anslutning till sopstationen. Vitvaror kan ställas bredvid elburarna.

OBS! Det är inte tillåtet att lämna el-avfall eller vitvaror på sopstationen vid annat tillfälle.

 

Utökning av tomt

Förrättningen är slutförd hos Lantmäteriet och alla som ansökt och betalat för att utöka sin tomt kan göra det nu. Betalning ska ha skett till både Lantmäteriet och BRF Hagen.

 

…slutligen så har styrelsen beslutat om byte av ekonomisk förvaltare och upphandling pågår. Mer information följer längre fram.