Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Vid ägarbyte - kom ihåg detta!

Vid ägarbyte är det angeläget att den nya ägaren blir väl informerad om områdets regler.

Det är viktigt att hänvisa den nya ägaren till denna hemsida där han/hon kan läsa om samfälligheten, våra gemensamma regler, våra stadgar mm.

Vid ägarbyte blir den nye ägaren automatiskt medlem i Ridhästens Samfällighetsförening. Hur stor andel som alla ägare har i samfälligheten beror på fastighetens storlek. Andelstalen finns i anläggningsbeslutet.

 

Säljarens skyldigheter:

  • Underrätta samfällighetens kassör om ägarbyte vid försäljning av fastigheten, ny ägare och lagfartskopia samt ny adress för gamle ägaren.
  • Lämna en kopia av köpeavtalet till styrelsen.
  • Eventuell p-plats ska sägas upp skriftligen. Uppsägningstid 3 månader.
  • Eventuell nyckel och fjärrkontroll till garage ska återlämnas. 
  • Nyckel till sopstationen överlämnas till nya fastighetsägaren.
  • Tv-boxen från Canal Digital samt internetroutern tillhör fastigheten och ska lämnas kvar.
  • Om säljaren är kontaktperson i sin länga skall detta ansvar lämnas över till någon annan i längan. 
    Nyckeln till redskapsförrådet ska överlämnas till nästa kontaktperson. Meddela styrelsen på blankett